Наши задоволни коминтенти

 •  Републички завод за здравствена заштита Скопје со седиште во Скопје;
 •  Американски мировен корпус со седиште во Скопје;
 •  Отворени забавни фудбалски школи (ОФФС) со седиште во Скопје;
 •  Комплетно сервисирање на Кинеската амбасада со сите типови на возила со ВИП услуга;
 •  Стопанска комора на Македонија со седиште во Скопје;
 •  Клинички центар со седиште во Скопје;
 •  Републички завод за здравствена заштита Скопје со седиште во Скопје;
 •  Институт за белодробни заболувања со седиште во Скопје;
 •  Јавна Установа за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми;
 •  Завод за рехабилитација на деца и младинци;
 •  ВЛАДА на Р.М. Генерален Секретаријат;
 •  НАРОДНА БАНКА на Република Македонија;
 •  Национална Установа Македонска Опера и Балет;
 •  Дирекција за заштита на лични податоци;
 •  Конгресен центар Александар Македонски со седиште во Скопје;
 •  Хотел Карпош со седиште во Скопје;
 •  Хотел Holiday Inn со седиште во Скопје;
 •  Хотел Белви со седиште во Скопје;
 •  Хотел Градче со седиште во Кочани;
 •  Хотел Парк со седиште во Неготино;
 •  Хотел Бренд со седиште во Охрид;
 •  Хотел Дрим со седиште во Струга;
 •  Хотел Београд со седиште во Струга;
 •  Хотел Порта со седиште во Скопје;
 •  Хотел Долче Интернационал со седиште во Скопје;

;