Наши задоволни коминтенти

 •  А.Д. ОКТА – Рафинерија со седиште во Скопје;
 •  А.Д. Бетон, со седиште во Скопје;
 •  А.Д. Макпетрол, со седиште во Скопје;
 •  Вип Оператор со седиште во Скопје;
 •  Детска градинка ЈУДГ 25-ти Мај со седиште во Скопје;
 •  Детска градинка Пролет со седиште во Скопје;
 •  Основно училиште Тефејуз со седиште во Скопје;
 •  Основно училиште Јахија Кемал Јуниор (со хостеса);
 •  Основно училиште Браќа Миладиновци со седиште во Скопје;
 •  Основно училиште Марко Цепенков со седиште во Скопје;
 •  Основно училиште Ацо Шопов со седиште во Скопје;
 •  Основно училиште Живко Брајковски со седиште во Скопје;
 •  Основно училиште Климент Охридски со седиште во Скопје;
 •  Основно училиште Ѓорѓиа Пулевски со седиште во Скопје;
 •  Основно училиште Блаже Коневски со седиште во Скопје;
 •  Основно училиште Кочо Рацин – Петровец со седиште во Скопје;
 •  Основно училиште Драга Стојановска со седиште во Скопје;
 •  Средно училиште Зефјуш Марку со седиште во Скопје;
 •  Средно училиште Јахија Кемал;
 •  Градежен факултет со седиште во Скопје;
 •  Природно-математички факултет со седиште во Скопје;
 •  Машински факултет со седиште во Скопје;
 •  Технолошко металуршки факултет со седиште во Скопје;
 •  Американ колеџ со седиште во Скопје;
 •  Филозовски факултет со седиште во Скопје;

;